Civiel jeugdrecht

Vragen over het civiele jeugdrecht? Wij helpen u graag!


Jeugdrecht is een breed terrein. Minderjarigen kunnen zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk door de kinderrechter verplicht onder toezicht van jeugdzorg worden gesteld. Dit toezicht kan bestaan uit een (voorlopige) ondertoezichtstelling (OTS), een uithuisplaatsing van de minderjarige in een open instelling of, in het uiterste geval de meest zware maatregel, de gedwongen (gesloten) uithuisplaatsing. In al deze procedures waarin een minderjarige tegen zijn wil een toezicht opgelegd krijgt staan wij zowel de minderjarige als de ouders bij om verweer te voeren.

Mr. Geerdink heeft oog voor de persoon. Hij kijkt verder dan de eerst volgende zitting. Mr. Geerdink heeft veel ervaring op het gebied van het civiele jeugdrecht en staat bekend om zijn laagdrempelige omgang met jeugdigen.