Wvggz en Wzd

Wvggz of Wzd procedure? Wij kunnen u bijstaan!


Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden (voorheen beide Wet BOPZ). De Wvggz heeft als uitgangspunt (ambulant) behandelen en begeleiden. De Wzd sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet (meer) kunnen uiten beter beschermd worden.

Thijs Geerdink Advocatenkantoor is thuis in de nieuwe wetgeving en heeft ruime ervaring in het bijstaan van mensen en hun familieleden in de geestelijke gezondheidszorg. Voor een helder gesprek over uw rechten en mogelijkheden in een Wvggz of Wzd procedure neemt u contact op met Thijs Geerdink Advocatenkantoor.