Nieuws

Hebben wij nieuwtjes of andere zaken te melden dan kunt u deze vinden op deze pagina.


Corona-maatregelen en bereikbaarheid Thijs Geerdink Advocatenkantoor


Het corona-virus heeft uiteraard ook invloed op de dagelijkse gang van zaken binnen Thijs Geerdink Advocatenkantoor. Het kantoor bewaakt de gezondheid van haar cliënten en collega’s actief door extra maatregelen te nemen op het gebied van hygiëne. Zo werkt iedereen in een eigen ruimte en wordt te allen tijde afstand gehouden. Ook in deze tijd hecht Thijs Geerdink Advocatenkantoor waarde aan uw belangenbehartiging.


Als u vragen heeft of een kwestie wil bespreken, dan kunt u zowel telefonisch als per e-mail met het kantoor contact opnemen. De telefoon wordt tijdens de gebruikelijke kantooruren (maandag tot en met vrijdag, van 08.30 tot 17.00 uur) onverminderd beantwoord. Juist in deze onzekere, en soms ronduit moeilijke, tijden wil Thijs Geerdink Advocatenkantoor u waar mogelijk bijstaan.


Enkel op afspraak en indien strikt noodzakelijk, blijven afspraken in de kantoren van Thijs Geerdink Advocatenkantoor mogelijk. Vanzelfsprekend worden op dit moment geen handen meer geschud. Ook houden collega’s minstens 1.5 meter afstand tot elkaar en met anderen, binnen en buiten het kantoor. Het kantoorbeleid is om telefonisch of via een videoverbinding gesprekken te voeren.


Met zowel corona-gerelateerde vragen als reguliere vragen kunt u bij Thijs Geerdink Advocatenkantoor terecht. Buiten kantoortijden is mr. Geerdink bereikbaar op 06-10094709.


Tot slot wenst Thijs Geerdink Advocatenkantoor iedereen veel sterkte en gezondheid toe.


Per 1 september 2019 twee kantoren, twee aparte rechtspersonen   

Thijs Geerdink Advocatenkantoor heeft een kantoor in Borne (aan de Nieuwe Kerkstraat 25) en per 1 september 2019 ook een kantoor in Nijverdal (aan de Smidsweg 31A). Beide kantoren (Borne en Nijverdal) treden onder de gezamenlijke handelsnaam ‘Thijs Geerdink Advocatenkantoor’ naar buiten.


Thijs Geerdink Advocatenkantoor Borne B.V. (KvK-nummer 75175207) en Thijs Geerdink Advocatenkantoor Nijverdal B.V. (KvK-nummer 75175347) zijn aan elkaar gelieerd. Dit betekent dat sprake is van twee rechtspersonen die over en weer ten behoeve van cliënten samenwerken om een zo optimaal mogelijke dienstverlening te kunnen leveren.             
Tablet PC shows latest news on screen, which lying on work place.