Schadevergoeding

Misschien heeft u recht op schadevergoeding!


Heeft u in een politiecel gezeten? Of zelfs in voorlopige hechtenis? En is daarna uw zaak toch geseponeerd? Of bent u vrijgesproken? Waarschijnlijk heeft u recht op schadevergoeding.

Op grond van artikel 530 juncto artikel 533 van het Wetboek van Strafvordering heeft u recht op een schadevergoeding als uw strafzaak is geëindigd zonder straf of maatregel. U kunt dan in aanmerking komen voor een schadevergoeding voor de tijd die u ten onrechte heeft vastgezeten in de politiecel of gevangenis. De stelregel is dat u in aanmerking komt voor een schadevergoeding als u meer dan 9 uur heeft vastgezeten, waarbij de uren tussen 12 uur ’s nachts en 9 uur ’s ochtends niet worden meegerekend.

Behalve schade voor het onterecht vastzitten, kan ook andere schade op de Staat worden verhaald. Zo is het mogelijk dat u reis- of parkeerkosten heeft gemaakt ten behoeve van een zitting, u op uw werk verlofuren heeft moeten opnemen of dat u zelfs ontslagen bent. In al deze gevallen kan de geleden schade mogelijk worden verhaald op de Staat.

Het indienen van een verzoek tot schadevergoeding is voor u geheel gratis. De Staat draagt de advocaatkosten. U kunt dus kosteloos en risicovrij uw zaak laten beoordelen en een verzoek laten opstellen. Uw verzoek moet binnen drie maanden na het sepot of de vrijspraak worden ingediend.