Identificatieplicht

Komt u naar Thijs Geerdink Advocatenkantoor? Neem een identiteitsbewijs mee (en eventueel een uittreksel van de Kamer van Koophandel).


Volgens de op 1 augustus 2008 in werking getreden Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben o.a. notarissen, belastingadviseurs en advocaten de verplichting om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijk belanghebbende te identificeren en een eventuele ongebruikelijke transactie te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt. Om die reden verzoeken wij u bij het eerste gesprek een identiteitsbewijs mee te brengen.


Voor rechtspersonen geldt dat er een origineel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van de rechtsgeldige vertegenwoordiger overgelegd moet worden.

Natuurlijke personen kunnen een identiteitsbewijs overleggen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).