Kantoorregistratie NOvA

De bij Thijs Geerdink Advocatenkantoor werkzame advocaten zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel: 070 335 35 35, info@advocatenorde.nl).


De hierna genoemde advocaten hebben zich geregistreerd op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:


Thijs Geerdink Advocatenkantoor Borne B.V.:


a. Mr. T. (Thijs) Geerdink staat geregistreerd op:


– Algemene rechtspraktijk (o.a. huurrecht);
– Strafrecht (o.a. volwassenenstrafrecht en jeugdstrafrecht);
– Personen- en familierecht (o.a. jeugdrecht, omgang, gezag);
– Psychiatrisch patiëntenrecht.


b. Mw. mr. R. (Rachel) van Ederen staat geregistreerd op:


– Algemene rechtspraktijk (o.a. arbeidsrecht en huurrecht).


Thijs Geerdink Advocatenkantoor Nijverdal B.V.:


c. Mw. mr. M.H. (Marieke) Hasselo staat geregistreerd op:


– Algemene rechtspraktijk;
– Personen- en familierecht (o.a. jeugdrecht, omgang, gezag;
– Huurrecht;
– Arbeidsrecht.


Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.