Kosten

Particulier


Elk eerste gesprek is kosteloos. Tijdens dit gesprek wordt een uurtarief besproken. Het uurtarief is onder meer afhankelijk van de complexiteit van uw zaak. Mogelijk komt u in aanmerking voor een toevoeging en worden de kosten grotendeels door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed.

Krijg ik een toevoeging?

Afhankelijk van de vraag of uw fiscale inkomen onder een bepaalde norm zit, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

In de praktijk betekent dit dat u een eigen bijdrage moet betalen. De eigen bijdrage varieert in hoogte afhankelijk van het inkomen. De overige advocaatkosten worden door de overheid bekostigd. Ons kantoor zal onderzoeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Op rvr.org vindt u informatie hierover.

Wat als ik geen gefinancierde rechtsbijstand krijg?

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, zal de advocaat de werkzaamheden verrichten op basis van een uurtarief. In het eerste gesprek zal dit uurtarief met u worden afgesproken. Ook is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken.

Een eerste adviesgesprek is voor iedereen kosteloos. Pas vanaf de intake zullen kosten in rekening worden gebracht.

In sommige civiele of bestuursrechtelijke procedures kunnen griffierechten worden geheven.  Dat zijn kosten die door u aan de rechtbank voldaan moeten worden. Op rechtspraak.nl kunt u de actuele griffierechten vinden.

Ondernemers


Als ondernemer komt u helaas niet in aanmerking voor een zogenaamde toevoeging. De advocaat zal de werkzaamheden verrichten op basis van een uurtarief. In het eerste gesprek zal  uurtarief met u worden afgesproken. Ook is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan verzorgt Thijs Geerdink Advocatenkantoor de rest!


Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, heeft u het recht van vrije advocaatkeuze als het inschakelen van een advocaat nodig is. Dit houdt in dat u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid heeft om uw eigen advocaat in te schakelen, in overleg met de verzekeraar én op kosten van de verzekeraar.


Thijs Geerdink Advocatenkantoor zal voor u contact opnemen met de verzekeraar om de overdracht en alles daaromheen voor u af te wikkelen, de zaak over te nemen en voort te zetten. De financiële afwikkeling wordt rechtstreeks met de verzekeraar afgehandeld.