Huur- en contractenrecht

Een goede overeenkomst voorkomt vervelende situaties


Dagelijks maakt u afspraken, ook wel overeenkomsten genoemd. Overeenkomsten zijn vaak mondeling, af en toe worden de afspraken ook op schrift vastgelegd. Het belang van een duidelijke afspraak of overeenkomst blijkt vaak pas achteraf.

De advocaten van Thijs Geerdink Advocatenkantoor kunnen u adviseren over de inhoud en opzet van een overeenkomst, dit voorkomt vervelende situaties achteraf!

Vragen over uw huurovereenkomst?


Het huurrecht kent vele aspecten. Zowel verhuurders als huurders kunnen bij ons terecht voor vragen over een (ver)huurovereenkomst of bijstand in een procedure.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Rechten en plichten;
  • Huurprijs;
  • Huurprijsverhoging;
  • Gebreken;
  • Onderhoudswerkzaamheden;
  • Servicekosten;
  • Opzegging.

 

Een contract opstellen is maatwerk


Daar waar partijen zaken doen, zullen meestal ook afspraken gemaakt worden. De afspraken worden over het algemeen schriftelijk vastgelegd, hetgeen ook raadzaam is. De discussie ontstaat over het algemeen bij de nakoming van het contract. Er kan een verschil van mening zijn omtrent de inhoud van het contract, maar het kan ook voorkomen dat een contract niet nagekomen wordt.


De advocaten van Thijs Geerdink Advocatenkantoor kunnen u op het gebied van contractenrecht bijstaan. Een contract opstellen is maatwerk. Daarnaast kan het kantoor u bijstaan in het geval een contract niet wordt nagekomen. De advocaten van Thijs Geerdink Advocatenkantoor kunnen een ingebrekestelling voor u opstellen en u ontlasten door de volledige procedure voor u af te handelen.