Onterecht vastgezeten? Schadevergoeding!

MR. DRS. J.C. (JASPER) STAM – datum 30 maart 2022 – Leestijd: 3 min

Nederland staat binnen Europa bekend als een van de koplopers als het gaat om verdachten in voorlopige hechtenis.1Dit gaat over personen die nog niet zijn veroordeeld door een rechter, maar toch in afwachting van een procedure (‘alvast’) in een gevangenis zitten. Het komt daarbij voor dat politie en justitie verdachten oppakken die achteraf onschuldig blijken te zijn. Als uw voorarrest onterecht blijkt, heeft u mogelijk recht op schadevergoeding.


Wat als u onterecht heeft vastgezeten?

De officier van justitie kan uw zaak seponeren als hij of zij van oordeel is dat u onterecht heeft vastgezeten. Ook kan een rechter u vrijspreken. Als uw strafzaak is geëindigd zonder straf of maatregel dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Ook als u wel bent veroordeeld, maar voor dit feit geen voorlopige hechtenis is toegelaten kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. In al deze gevallen heeft u mogelijk recht op financiële compensatie.


Termijn

Er is een termijn gebonden aan het indienen van een verzoek tot schadevergoeding. U dient binnen drie maanden nadat uw strafzaak is geëindigd zonder straf of maatregel een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. Het is daarom van belang dat u op tijd aan de bel trekt als u bent vrijgesproken of een sepotbrief heeft ontvangen.


Hoogte schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding voor onterecht vastzitten is landelijk vastgesteld. Voor het verblijf in een politiecel, meestal de eerste drie dagen, wordt een standaardvergoeding van € 130,00 per dag toegekend. Voor het verblijf in een huis van bewaring, een gevangenis dus, is de vergoeding lager en ligt deze op € 100,00 per dag. Voor enkele dagen in het arrestantencomplex bedraagt de schadevergoeding dus al snel enkele honderden euro’s tot wellicht duizenden euro’s in het geval u langer in voorlopige hechtenis heeft gezeten.


Hoeveel dagen?

Bij het berekenen van het aantal dagen werd in het verleden nog gesteggeld over een verschil tussen de eerste en laatste dag van de detentie. Sinds enige tijd zijn landelijke afspraken gemaakt die in het voordeel zijn van ten onrechte voorlopig gedetineerden. Zowel de dag van de inverzekeringstelling, de eerste dag dus, als de dag van invrijheidsstelling worden allebei naar de maatstaf van een volledige dag vergoed. Zelfs als u slechts enkele uren in verzekering bent gesteld komt u mogelijk toch in aanmerking voor schadevergoeding!


Wat kost een verzoek tot schadevergoeding?

Niets! Bij een verzoek tot schadevergoeding worden de advocaatkosten betaald door de Staat. Als u bent vrijgesproken door de rechter of een sepotbrief heeft ontvangen van de officier van justitie kunt u contact opnemen met kantoor via 074-2650080 of secretariaat@tgadvocatenkantoor.nl. Wij vragen uw dossier op en dienen kosteloos namens u een verzoek tot schadevergoeding in.